Ordförandemöte

Ordförande eller annat ombud för medlemsföreningarna kallas till möte för diskussion och beslut i verksamhetsfrågor. Måndag 23 januari kl 18.3o i konferensen på Luleå Energi Arena.